Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Rajarshi Shahu Academy, Pune
Idea of establishing Rajarshi Shahu Academy was first put forth in this meeting by Hon. Shri Sharad Pawar

Latest news

दिनांक ३० एप्रिल २०१७ रोजी झालेल्या संस्थेच्या बैठकीत मा. श्री . शरदरावजी  पवार यांनी बहुजन विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू अकॅडमी सुरु करण्याची कल्पना मांडली. संस्थेच्या सर्व  पदाधिकारी आणि सभासदांनी एकमताने ,एकदिलाने या कल्पनेला प्रतिसाद दिला.  आणि  आज २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी  या  कल्पनेला   मूर्त स्वरूप मिळाले आहे.

Register now

About Us

Recent News

Contact Info

Shahu College Campus, S.No. 103, Parvati Paytha, Pune - 411009

020-24220382 / 020-24215142 / 020-24224643

abmsprsa@gmail.com