अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषदेची
राजर्षी शाहू अकॅडमी, पुणे