अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषदेची
राजर्षी शाहू अकॅडमी, पुणे

संपर्क

स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कौशल्य प्राप्तीची सुवर्ण संधी !!!

राजर्षी शाहू अकॅडमी, पुणे

पत्ता: शाहू कॉलेज कॅम्पस, स.न. १०३,
पर्वती पायथा, पुणे - ४११००९

फोन : ०२० २४२२०३८२
फोन : ०२० २४२१५१४२
फोन : ०२०-२४२२४६४३

ई-मेल: abmsprsa@gmail.com

इन्स्टिटयूट नोंदणीसाठी

विद्यार्थी नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा: नोंदणी.