अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषदेची
राजर्षी शाहू अकॅडमी, पुणे

बातम्या

post-93

विनामुल्य मॉक इंटरव्ह्यूबाबत

राज्य सेवा परीक्षा 2017 साठी मुलाखतीस अर्हता प्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांचा विनामुल्य मॉक इंटरव्ह्यू

34
प्रशिक्षण संस्था
125
अभ्यासक्रम


Gallery

portfolio-12

portfolio-8
portfolio-2
portfolio-3
portfolio-6
portfolio-5
portfolio-5
portfolio-5
portfolio-5
portfolio-5
portfolio-5
portfolio-5